IT som övervakningsmetod

IT-branschen har gjort ett jättekliv på kort tid. Under 50 år har tekniken utvecklats lika mycket som under hela 1800-talet. Det innebär att tekniken är välutvecklad, snabb och innovativ. Tekniken har även många användningsområden inom arbete, fritid och vård. Det är inte konstigt att tekniken idag även används för att göra samhällen säkrare, i form av olika slags övervakningssystem. Det kan handla om kameraövervakning, ljudupptagning och privata intrång på dina Google-sökningar och sms. Den stående frågan blir då om det är det moraliskt försvarbart eller ej?

Kameraövervakning

Den vanligaste formen av övervakning är nog kameraövervakningen. Och det är exakt vad det låter som; övervakning via kamera. Det är bland annat ett sätt för medborgare att känna sig trygga på till exempel tunnelbana, buss och andra allmänna ytor. Många anser att det är integritetskränkande, medans andra känner sig trygga i vissheten om att ett eventuellt övergrepp fångas på film. Det har varit mycket prat om detta, och övervakning på till exempel skola har varit ett hett debattämne.

Sedan finns det även olovlig övervakning, där en person hackar en annan människas webbkamera. Detta är dock olagligt, och är förhoppningsvis inget som stater och myndigheter ägnar sig åt. Tekniken har kommit lång och vem som helst kan utnyttja den till sin fördel. Företag kan bland annat ägna sig åt factoring via datorn för att lätta på arbetsbelastningen.

Med kameraövervakning kan även ljudupptag förekomma. Detta är till för att fånga förövarens röst och eventuella uttalande, för att göra processen enklare.

Privata intrång: Staten och hackaren

Det finns många konspirationsteorier om att samhället övervakar människans mobil och dator, för statens säkerhet. Där kan myndigheter snappa upp ord som ”bomb”, ”terrorist” eller andra rödflaggande ord. Detta är dock inte bekräftat, även om vissa bevis finns att hämta. Många känner att denna form av bevakning är onödig och att det kränker deras integritet. Försvaret skulle då vara att det som sagt är för statens säkerhet. Men hur skiljer sig statens intrång från en hackares intrång? En hackares intrång har man nämligen nolltolerans för. Men om det sker i lagens namn är det befogat då?

Fördelar med att staten skulle övervaka sina medborgares mobiler och datorer skulle kunna vara följande;

  • Det skyddar landet
  • Det skyddar individen
  • Det förebygger eventuella hot
  • Det är en försiktighetsåtgärd

Nackdelar med statens övervakning av mobiler och datorer skulle kunna vara följande;

  • Det är integritetskränkande
  • Det är oftast förgäves
  • Det väcker frågor kring vad som ska räknas som olovligt intrång och som lovligt

Vad du inte vet skadar inte

Om du inte är medveten om att du är bevakad, är det då ett problem? Sådana frågor uppstår också i kontexten kring IT och övervakning. En osynlig kamera, eller någon som läser igenom din mejlhistorik kommer alltid att kännas olustigt. Men om det sker utan din vetskap, skulle du kunna gå med på det för din och statens säkerhet?