Outsourcing av data

Det blir allt vanligare för företag att använda sig av outsourcing i olika former när det gäller data. Outsourcing innebär att företaget helt enkelt låter ett annan part, vanligtvis ett företag men även organisationer, sköta om vissa av dess uppgifter för att underlätta arbetsuppgifterna. Det behöver inte vara just data de väljer att outsourca, utan det kan lika gärna vara lönehantering eller liknande. Fördelen med outsourcing är att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet och många gånger kan det också vara billigare än att bygga upp ett eget datasystem. Det finns både för och nackdelar att använda sig av outsourcing.

Att välja outsourcing-leverantör

Hur väljs då en leverantör som är lämpligt för outsourcing? Först och främst så är det viktigt att de har den kapaciteten som krävs. Det skiljer mycket på lagringsutrymmet beroende på företagens storlek. En annan viktig faktor är vilken typ av information som ska lagras. Ingen har nog undgått Transportstyrelsens uppmärksammade IT-skandal där känslig information för rikets säkerhet förvarats i utlandet. Ett bra sätt är att kolla upp outsourcing-företaget är via rekommendationer. Det går att läsa omdömen online men även via olika typer av handlarföreningar går det att få information. Att leverantören sköter om snarlika uppdrag för liknande företag som det egna är exempelvis en faktor som kan vara bra att granska. På så vis fås rätt kompetens och dataverktyg till företaget.

Därför är det populärt med outsourcing

Att outsourcing av data blivit så populärt beror framför allt på att det många gånger är ekonomiskt fördelaktigt samt kompetensen. Hackarna blir allt mer kunniga och för att skydda data och information krävs det avancerade system. Detta är något som är otroligt kostsamt att bygga upp och tekniken ändras kontinuerligt. För dem som handhar känslig information går det så klart att hyra in datakonsulter för att bygga upp ett datasystem. Det kanske blir en dyr engångskostnad till en början men i långa loppet sjunker kostnaderna. En idé kan såklart vara att ta ett lån för att bygga upp datasystemet, jämför bankerna hos Sambla för bäst ränta. Det finns ingen stereotyp som använder sig av outsourcing utan det är allt från myndigheter till mindre företag. Det handlar helt enkelt om vad som prioriteras.