Så lyckas du med din IT-startup

Oavsett hur bra du själv tycker att din startup-idé är, är det inte säkert att den håller måttet när den väl är ute på marknaden. Som entreprenör i en snabbt skiftande bransch vet du att den valuta du har allra minst av är tid. Att veta om en idé håller eller inte innan du lagt ned din dyrbara tid och energi på den är guld värt.

Språkpoliser brukar framföra starka klagomål på att använda ordet “spendera” i samband med något annat än reda pengar. Men för dig som har en start-up i IT-branschen på gång är “spendera tid” ett uttryck som gör skäl för sin formulering. Säkert har du flera olika uppslag på gång, och för att veta vilken du ska lägga krut på är det en god idé att se till att idén du väljer faktiskt går att genomföra. Ett tekniskt koncepttest sparar tid, pengar och lust för dig som entreprenör.

Att lägga tid på något som visar sig inte hålla i ett sent skede i produktutvecklingen kan nämligen vara helt avgörande på ett negativt sätt för hela ditt entreprenörskap. Som i de flesta företagande branscher är du din produkt, och du gör gott i att vara noggrann i valet mellan dina olika produktvisioner.

Övertyga andra och dig själv

Kanske befinner du dig i läget att du redan sålt in din idé till en potentiell kund. Som entreprenör vet du att “fake it til’ you make it” är en grundläggande aspekt av ditt yrke. Inget att skämmas för, men det gäller att se till att du kan leverera så snabbt som möjligt efter att du lovat guld och gröna skogar till investerare och andra. Dina samarbetspartners kommer nämligen inom kort vilja ha något på papper, och då kommer ett Proof of Concept väl till pass för att övertyga dina kunder om att din ordsvada inte är byggd helt på luft utan på något konkret.

Genom att ta hjälp att formulera din idé, rita upp den, testa den och få feedback kan du formulera din vision bättre inte bara för potentiella kunder utan även för dig själv. Det dunkelt sagda är ofta det dunkelt tänkta, och att konkretisera dina planer kommer vara ovärderligt i arbetet framåt med din säkert fantastiska IT-produkt. På en så konkurrensutsatt marknad som IT-branschen är, är det viktigt att du har ett gott självförtroende både för dig själv och för din produkt.

alante-grid