Vad är IT?

IT, en förkortning för informationsteknik, och innefattar telekommunikation och datateknik. Det handlar alltså om kommunikation och informationshantering som sker med hjälp av datorer och internet. Egentligen är begreppet väldigt vagt, och det finns inga exakta gränser för vad som klassas som eller inte klassas som IT. Begreppet uppkom i början av 1990-talet.

Olika typer av IT

Internet i sig är en typ av IT. Det är kanske den viktigaste typen av IT som vi har idag. De flesta människorna i världen använder internet varje dag, och många andra typer av IT bygger på internet. Några exempel är e-post, hemsidor och sociala medier. Även mer fysisk datateknik kan räknas som IT, exempelvis mobiltelefoner, radio- och TV-apparater. IT är en bransch som har växt kraftigt de senaste åren, och har idag stor betydelse för de flesta människornas liv. IT-branschen omsätter idag flera biljoner kronor globalt varje år.

Arbeta som IT-tekniker

En IT-tekniker är en person som arbetar med att ansvara för utbyggnad, drift och underhåll av IT-system hos ett företag. Man arbetar även med support åt användarna. IT-tekniker ser till så att allt datarelaterat på företaget fungerar. Det är ett väldigt varierande arbete, och man kan arbeta antingen hemifrån eller på plats. Man kan antingen vara anställd eller arbeta som konsult. För att bli en bra IT-tekniker är det viktigt att kunna vara kreativ och lösa problem. Man bör också gilla att arbeta med människor, då man ofta måste ha kontakt med användarna av IT-systemen. IT-tekniker kan ha väldigt olika utbildning. En del är självlärda. De gymnasieprogram som passar bäst om man vill bli IT-tekniker är el- och energi- eller teknikprogrammet. Gällande högskole- eller universitetsutbildning finns det många olika alternativ. Man kan exempelvis studera systemvetenskap, datavetenskap, programmering eller data science. Efterfrågan på IT-tekniker är idag stor, och det framtiden för IT-studenter ser därför ljus ut.

alante-grid